ดาวน์โหลด ประกวดอาคารปี 3

แบบ A สำหรับอาคารปี 3 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2

Downloads

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2016X-Stand_A-01.ai
2016X-Stand_A-01.jpg
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2016X-Stand_A-02.ai
2016X-Stand_A-02.jpg
3. ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ 2016X-Stand_A-03.ai
2016X-Stand_A-03.jpg
4. ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค 2016X-Stand_A-04.ai
2016X-Stand_A-04.jpg
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2016X-Stand_A-05.ai
2016X-Stand_A-05.jpg
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)  2016X-Stand_A-06.ai
2016X-Stand_A-06.jpg
7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2016X-Stand_A-07.ai
2016X-Stand_A-07.jpg
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  2016X-Stand_A-08.ai
2016X-Stand_A-08.jpg
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 2016X-Stand_A-09.ai
2016X-Stand_A-09.jpg
10. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 2016X-Stand_A-10.ai
2016X-Stand_A-10.jpg

หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
การประกวด กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน เกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คุณวรุตร์ จิวะมาวิน คลิกที่นี่ (15.3 MB)
กฎกติกาในการประเมินผลประหยัด คุณดำรงค์ บัวยอม คลิกที่นี่ (306 KB)
การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement & Verification) ดร.มานนท์ สุขละมัย คลิกที่นี่ (401 KB)
ปัญหาอุปสรรค และข้อแนะนำ คุณอนนต์ ช่วยเกิด คลิกที่นี่ (270 KB)
รายงานผลการดำเนินงานประจำ 2 เดือน และ รายงานวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คุณณัฐวุฒิ  เลาหะกาญจนศิริ  คลิกที่นี่ (778 KB)

แบบ B สำหรับอาคารปี 3 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 

Downloads
X-Stand แบบ B ai
1. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  New X-Stand_B-01.jpg
2. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  New X-Stand_B-02.jpg
3. ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21  New X-Stand_B-03.jpg
4. ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค  New X-Stand_B-04.jpg
5. ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์  New X-Stand_B-05.jpg
6. ศูนย์การค้า เดอะสแควร์   New X-Stand_B-06.jpg
7. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง  New X-Stand_B-07.jpg
8. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง  New X-Stand_B-08.jpg
9. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค  New X-Stand_B-09.jpg
10. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ  New X-Stand_B-10.jpg
11. ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้  New X-Stand_B-11.jpg
12. ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่  New X-Stand_B-12.jpg
13. ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง  New X-Stand_B-13.jpg
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  New X-Stand_B-14.jpg
15. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  New X-Stand_B-15.jpg
16. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   New X-Stand_B-16.jpg
17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  New X-Stand_B-17.jpg
18. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  New X-Stand_B-18.jpg
19. มหาวิทยาลัยสยาม  New X-Stand_B-19.jpg
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  New X-Stand_B-20.jpg
21. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  New X-Stand_B-21.jpg
22. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  New X-Stand_B-22.jpg
แบบ C อาคารขอรับตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 1  Downloads
X-Stand แบบ C ai
1. อาคารสยามทาวเวอร์  New X-Stand_C-01.jpg
2. อาคารการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต  New X-Stand_C-02.jpg
3. อาคารการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี  New X-Stand_C-03.jpg
4. อาคารโรงพยาบาลลาดพร้าว  New X-Stand_C-04.jpg
แบบ D สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด  Downloads
X-Stand แบบ D ai
X-Stand แบบ D jpg

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่ 

 

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  29 สิงหาคม 2557

 

การส่งใบสมัคร

แฟกซ์ 0-2872-5495 
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัคร สำหรับศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

ใบสมัคร สำหรับมหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่