อาคารสำนักงานรัฐบาล
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สำนักงานใหญ่)
2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคาร สวทช.โยธี)
3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
6 กรมพัฒฒาฝีมือแรงงาน
7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)(ธอส.)
อาคารสำนักงานเอกชน
1 บางกอกสหประกันภัย
2 ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
3 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (รัชดา)
4 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์)
6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า)
7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ)
8 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชินวัตรทาวเวอร์ 1)
9 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชินวัตรทาวเวอร์ 3)
10 ธนาคารธนชาต (เพชรบุรี)
11 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
12 เอ็กเชน ทาวเวอร์
13 ซีไอเอ็มบี ไทย (ถนนหลังสวน)
14 บริษัทออล ซีชั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส)
15 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
17 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์)
18 อาคารอินเตอร์เชนจ 21
อาคารโรงแรม
1 โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ
2 โรงแรมริชมอนด์
3 โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ
4 โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงเทพ
5 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
6 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
7 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
8 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
9 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
10 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ
12 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
13 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา