อาคารสำนักงาน
1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
2 ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
3 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (รัชดา)
4 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (ส่วนสำนักงาน)
7 บางกอกสหประกันภัย
8 เอ็กเชน ทาวเวอร์
9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
10 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ (ส่วนสำนักงาน)
11 อาคารอินเตอร์เชนจ 21
12 เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส
13 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
15 ชินวัตรทาวเวอร์ 3
16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 17  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
อาคารโรงแรม
1 โรงแรมริชมอนด์
2 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
3 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
4 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
6 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
7 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ