โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

ดำเนินงานโดย :

กลุ่มวิจัย EnConLab  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9604-8
โทรสาร 0-2470-9609 ต่อ 1414
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.meaenergysavingbuilding.net
Facebook : www.facebook.com/MEAAward
ดูแผนที่


ภายใต้การสนับสนุนโดย :


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยซิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330