อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
2. โรงพยาบาลพญาไท 2
3. โรงพยาบาลพญาไท 3
4. โรงพยาบาลนครธน
5. โรงพยาลนพรัตนราชธานี
6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์
2. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3
3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 2

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
2. แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
3. แม็คโคร สาขาสาทร

บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด จำนวน 10 สาขา ได้แก่
1. เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
2. เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี
3. เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์
4. เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค
5. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2
6. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4
7. เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี
8. เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
9. เทสโก้ โลตัส สาขาวังหิน
10. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3