อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ.
โรงพยาบาลพญาไท 2
ไม่มีอาคารได้รับการพิจารณารางวัลในระดับดีเลิศ
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3 และ แม็คโคร สาขาสาทร
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น
โรงพยาบาลพญาไท 3 และ โรงพยาบาลนครธน
เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 และ เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ