ดาวน์โหลด Artwork X-Stand สำหรับอาคารที่เข้าร่วมแข่งขันในปี 5 และได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2
และอาคารที่ขอรับตราสัญลักษณ์เพิ่ม
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่ คลิกที่นี่