มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ


ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์


ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์


ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

มาตรการ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 

มาตรการ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน 

มาตรการ โรงแรมริชมอนด์ 

มาตรการ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

มาตรการ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

มาตรการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

มาตรการ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

มาตรการ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)

มาตรการ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

 

มาตรการ เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน)

มาตรการ อาคาร RATCH

 

มาตรการ อินเตอร์เชนจ 21

 

มาตรการ อาคาร Exim Bank


มาตรการ โรงพยาบาลพญาไท 2

มาตรการ โรงพยาบาลพญาไท 3 

มาตรการ โรงพยาบาลนครธน

มาตรการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

มาตรการ เทสโก้ โลตัส

มาตรการ แม็คโคร

 

 

มาตรการอาคารต้นแบบ