ข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารต้นแบบ เพื่อศึกษาและดูงานการออกแบบอาคารที่ผสมผสานงานด้านสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมทางวิศวกรรม กับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถชมภาพทั้งหมดได้ คลิกที่นี่

E-Book MEA Energy Saving Building 2016  เป็นหนังสือที่สรุปผลงานอาคารปีที่ 4 ประเภทโรงเรียน และประเภทร้านสะดวกซื้อ โดยสามารถอ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้
Ebook2015 คลิกที่นี่ 
และสามารถอ่านเล่มย้อนหลังได้ คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

สื่อการบรรยายงานสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดสื่อ คลิกที่นี่

สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
หมายเหตุ รับเฉพาะอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ดูกำหนดการ

ภาพกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

รายชื่ออาคารปีที่ 4 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2
ประเภทอาคารโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ คลิกที่นี่

รายชื่ออาคารปีที่ 5 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
ประเภทอาคารโรงพยาบาล อาคารโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คลิกที่นี่

กำหนดการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ รับเฉพาะอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

รูปภาพบรรยากาศงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ดูรูป คลิกที่นี่

คู่มือประเมินอาคารปี 5

สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ประเภทโรงแรม, ประเภทไฮเปอร์มาเก็ต, ประเภทสำนักงาน, ประเภทมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่

กำหนดการพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร" MEA Energy Saving Building:2016 
จัดขึ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ แผนที่งาน