ข่าว/กิจกรรม

Facebook

ภาพกิจกรรม

รูปสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0
Image Download

ปฏิทินกิจกรรม

News Clipping

News Clipping2017
Image Detail Image Download

VDO


พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” MEA Energy Saving Building:2017
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ