โดยติดตามรายละเอียดกิจกรรมของอาคารปีที่1 และปีที่ 2 ได้ที่ www.facebook.com/MEAAward

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมลงนามรับรองข้อมูลโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกและส่งใบสมัครที่สมบูรณ์กลับมายังโครงการทางโทรสาร หรือส่งทางอีเมล 

ทางโครงการจะทำการลงทะเบียนรับสมัครอาคารและเมื่อถึงกำหนดปิดรับสมัครแล้วทางโครงการจะประกาศรายชื่ออาคารที่เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ www.meaenergysavingbuilding.net

การส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 0-2872-5491-4 ต่อ 1000, 1406  โทรสาร 0-2872-5495

 

 สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด