เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กันมากในอาคาร โดยเฉพาะแบบแยกส่วน มีคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแยกกัน การทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตัดต่อ ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นตามภาระปรับอากาศ ส่งผลให้ขณะที่ภาระต่ำ การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก เนื่องจากพื้นที่ผิวระบายความร้อนใหญ่ขึ้นเทียบกับปริมาณสารทำความเย็น และไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการเดินและหยุดเครื่อง คล้ายกับการขับรถที่มีการเร่งและเบรคสลับกันย่อมสิ้นเปลืองกว่าการขับขี่ที่คงที่
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เหมาะกับการทำงานที่ภาระไม่คงที่ระหว่างวัน เครื่องปรับอากาศทั่วไปมีค่า EER 11 Btu/W ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีสมรรถนะสูงถึง 19 Btu/W