หม้อไอน้ำแบบ once through หรือแบบไหลผ่านทางเดียว เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ ที่ได้ความนิยมสูง เนื่องจากขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ทำไอน้ำได้รวดเร็ว และที่สำคัญ ประสิทธิภาพสูง ถึงร้อยละ 90-95 เทียบกับหม้อไอน้ำท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 85-90

หม้อไอน้ำแบบ once through ต่างจากหม้อไอน้ำทั่วไปตรงที่ ท่อน้ำอยู่ในแนวตั้ง น้ำเช้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออกทางด้านบนเลย ไม่มีดรัมที่ให้น้ำไหลวนกลับมา ทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว และไอน้ำที่สะสมในระบบน้อย ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะใหลผ่านท่อน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทควมร้อนสูง โยทั่วไปหม้อไอน้ำแบบ once through จะมีขนาดพิกัดขนาดเล็ก ในหลักร้อยกิโลกรัม ถึงประมาณ 1-2 ตัน การใช้ไอน้ำปริมาณสูงจะใช้หม้อไอน้ำแบบ once through หลายชุดขนานกัน ทำให้เมื่อความต้องการไอน้ำน้อยจะสามารถลดการเดินหม้อไอน้ำลงได้บางชุดส่งผลให้ประสิทธิภาพยังสูงแม้ภาระลดต่ำลง