หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เนื่องจากเปลี่ยนหลักการกำเนิดแสงจากการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดผลูออเรสเซนต์ หรือ การนำไฟฟ้าของโลหะในหลอดไส้ เป็นการเปล่งแสงของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า  หลอด LED นี้จะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15,000 ถึง 100,000 ชั่วโมง หลอด LED ได้มีการพัฒนาศักยภาพของการประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 82–93% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่ใช้เดิม โดยหลอด LED ที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ควรเลือกซื้อใช้ให้ถูกกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
หลอด LED แบบ Down light
หลอด LED แบบ Tube light

ข้อดีของหลอด LED

มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างสูง ใช้พลังงานน้อย ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก เมื่อเปิดจะให้แสงสว่างโดยทันที อายุการใช้งานยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง ปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ การดูแลรักษาต่ำ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก

ข้อจำกัดของหลอด LED

ข้อจำกัดของหลอด LED คือ การกระจายแสงยังไม่กว้างเท่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ก็ดีขึ้นมาก และในบางขนาดหลอดที่ราคายังค่อนข้างสูง

การเลือกใช้หลอด LED

หลอด LED มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการปรับปรุงวัตต์ลดลงให้แสงเท่าเดิม ดังนั้นในการเลือกจึงควรพิจารณาจากค่าลูเมนความส่องสว่างให้มีค่าใกล้เคียงหลอดเดิม ไม่สามารถดูจากวัตต์ของหลอดได้ นอกจากนี้ควรพิจารณาเรื่องมุมกระจายแสงจะต้องเพียงพอกับการใช้งาน

ความคุ้มค่า

หลอด LED นอกจากประหยัดพลังงานลงเกือบร้อยละ 50 แล้ว อายุการใช้งานยังยาวนานกว่า ทำให้ประหยัดค่าหลอดไฟอีกด้วย โดยทั่วไป การใช้หลอดไฟ หลอด LED แบบ E27 แทนหลอดไส้ หรือหลอดฮาโลเจน จะคืนทุนไม่เกิน 1 ปี และทดแทนหลอดตะเกียบจะคืนทุนประมาณ 1 ปี กรณีของหลอด LED ยาว และ LED ไฟถนนสามารถคืนทุนใน 2-3 ปี