ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารต้นแบบ เพื่อศึกษาและดูงานการออกแบบอาคารที่ผสมผสานงานด้านสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมทางวิศวกรรม กับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถชมภาพทั้งหมดได้ คลิกที่นี่